Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Hepa H13 Kartrij, Honeywells howa arassalaýjy Kj550f bölekleri Cmf55m4010 üçin işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçini çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Adapter markasy Honeywell (HON)
modeli 18250 howa arassalaýjysüzgüç
görnüşi Howa arassalaýjysüzgüçleri çalyşmak
reňk Ak/ Gök / Gyrmyzy / omöriteleşdirilen

 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa parametri

  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Material ABS
  Arassa agramy (kg) 0,5kg
  Jemi agram (kg) 1kg
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe (v) 220v
  Bahalandyrylan güýç (w) 95w
  Elektrik kabeliniň uzynlygy (m) 3m
  Önümiň ululygy (mm) OD316 / 300mm ×ID186mm ×H182mm
  Bukjanyň ululygy (mm) 325mm ×190mm
  Sesi (db) Howa arassalaýjysyna görä

  20 (asuda) - 50 (aşa güýçli ýel) dB

  Ulanylýan ýer m2 31-50m2

  Funksional parametr

  Arassalamak usuly 99% ýa-da has ýokary
  Formaldegidiň çykarylyşy (%) 99,95% ýa-da has ýokary
  Benzol derejesine goşmaça (%) 99,95% ýa-da has ýokary
  Süzgüç bölejikleri 0,3 bölejik
  Süzgüç ekrany täzeleme ýatlatmasy goldaw
  Antibakterial funksiýa goldaw
  Howanyň tizligini arassalamak (%) 229M3 / sag
  Filtrlemek VTOC (%) 6 mg / m3
  Arassalaýjy görkezijiniň çyrasy .Ok
  Ukynyň görnüşleri Goldaw bermeýär
  Awtomatiki işlemek Goldaw bermeýär
  Tüssäniň arassa işi Goldaw bermeýär
  Janköýer tizligini sazlamak goldaw
  Howanyň göwrümi Tizlik, standart, lal
  Wagt tertibi Goldaw bermeýär
  Kuwwat sarp etmek (w) 95w
  Süzgüç ekranynyň hyzmat möhleti Durmuş wagty
  Uzakdan dolandyryş No
  Köp gatly süzgüç ýa-da ýok Hawa

   

  Iň gowy we dogry howa süzgüçini çalyşmagy nädip saýlamaly?

  The Otagyň ýagdaýyna görä

  Içerdäki tüsse hapalanmagy gaty agyr, tozany aýyrmak täsiri bilen howa arassalaýjysyny saýlap bilersiňiz.HEPA ýokary dykyzlykly süzgüç materialy häzirki howany arassalamak pudagyndaky iň ösen howa süzgüç materiallaryndan biridir, 0,3 mikrondan gowrak hapalaýjylary süzüp we siňdirip bilýär, gury, dem alýan bölejikler, bakteriýalar we wiruslar üçin güýçli arassalaýyş ukybyna eýedir. we ysly zyýanly gazy arassalamak üçin goşmaça katalitik işjeň uglerod has gowudyr.

  Içerdäki tüsse az bolsa, plazma howany arassalaýjy hasap edilip bilner.Howadaky bakteriýa wirusyna has güýçli öldüriji täsir edýär we ýokary polimer materialyny aýratyn ys we howadaky hapalanma bilen çalt dargap biler.

  ● Arassalamak we çalyşmak hem möhümdir

  Howa arassalaýjylary we suw arassalaýjylary arassalamak täsirini saklamak üçin yzygiderli arassalamaga, süzgüçleri, öt we ş.m. çalyşmaly.TERJIME EDIP BOLMAK ÜÇIN ACER2 süzgüçli ekran, süzgüç ekranynyň bir bölegi, günüň aşagynda yzygiderli ultramelewşe dezinfeksiýa almak, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji ekrany ýaly arassalama netijeliligini üpjün etmek üçin zerurdyr.3. Ion generatory, köplenç gurlan, arassalamagyň zerurlygy ýok, has gowy ion generatorynyň iş netijeliligi has ýokary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň