Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Hususy howa süzgüçini çalyşmak

 • Howa süzgüji, ventilyasiýa ulgamy üçin örtülen paneli AC peçiniň süzgüji.

  Howa süzgüji, ventilyasiýa ulgamy üçin örtülen paneli AC peçiniň süzgüji.

  Netijeliligi: Marv8, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel süzgüji
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • Custöriteleşdirilen Merw 6 8 10 11 13 HVAC kondisioner ulgamy paneli howa süzgüji üçin HVAC süzgüçli AC peç gutusy süzgüji

  Custöriteleşdirilen Merw 6 8 10 11 13 HVAC kondisioner ulgamy paneli howa süzgüji üçin HVAC süzgüçli AC peç gutusy süzgüji

  Netijeliligi: Marv6, 8-nji mart, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel / Pleated süzgüç
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • Müşderiler satuw üçin ilkinji karton çarçuwaly bukja HAVC howa süzgüji

  Müşderiler satuw üçin ilkinji karton çarçuwaly bukja HAVC howa süzgüji

  Netijeliligi: Marv8, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel süzgüji
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  Adaty söwdagärler tarapyndan öndürilýän Xiaomi howa arassalaýjylarynyň artykmaçlyklary näme?

  1. PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m. ýaly bölejik maddalara goşmaça.

  5. Formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim we boýag ysy we ş.m. ýaly gaz hapalaýjy maddalara goşmaça.

  6. Howany tämizlemek üçin otrisatel ionlary (suw ionlary, otrisatel kislorod ionlary, nano duman we ş.m.) goýberiň.

  4. Howanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin çyglylyk.

   

 • Arzan bahaly öý howa arassalaýjy H12 H13 H14 Arassa otag howa HEPA süzgüç howa süzgüji

  Arzan bahaly öý howa arassalaýjy H12 H13 H14 Arassa otag howa HEPA süzgüç howa süzgüji

  Adaty söwdagärler tarapyndan öndürilýän Xiaomi howa arassalaýjylarynyň artykmaçlyklary näme?

  1. PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m. ýaly bölejik maddalara goşmaça.

  5. Formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim we boýag ysy we ş.m. ýaly gaz hapalaýjy maddalara goşmaça.

  6. Howany tämizlemek üçin otrisatel ionlary (suw ionlary, otrisatel kislorod ionlary, nano duman we ş.m.) goýberiň.

  4. Howanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin çyglylyk.

   

 • IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuň otagly HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

  IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuň otagly HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

  Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.

 • H13 çalyşmagy Xiaomi 4 Mi howa arassalaýjy 4 4 pro süzgüç elementini çalyşmak üçin işjeň uglerod Hepa süzgüji

  H13 çalyşmagy Xiaomi 4 Mi howa arassalaýjy 4 4 pro süzgüç elementini çalyşmak üçin işjeň uglerod Hepa süzgüji

  Gysgaça syn

  Howany diňe arassalamak bilen çäklenmän, dezinfeksiýa etmek hem mümkinmi?Recentlyakynda, Xiaomi söwda merkezi Miaa dezinfeksiýa howa arassalaýjysyny köpeltdi, bu hem Xiaomi Mijia howa arassalaýjysynyň dört gezek gaýtalanmagyndan soň ep-esli ýokarlandyrylan funksiýalary bolan ilkinji önümdir.Pekin uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň antibakterial patent tehnologiýasyny kabul etmek we Milli saglyk toparyna üstünlikli gözegçilik we resminama tabşyrmak, bu aýratyn döwürde, öý howasyny arassalamak pudagynda aýratyn möhüm täzelikdigini aýtmak gerek.

  Daşky gaplamada, Mijia dezinfeksiýa howa arassalaýjy süzgüç elementi, henizem Xiaomi howa arassalaýjysyna meňzeş ekologiýa taýdan arassa karton bilen örtülendir we daşalýan mahaly enjamyň zaýalanmazlygy üçin içki köpük galyp bilen berkidilýär.Önüm baradaky maglumat postuna aýratyn göz aýladym, öndüriji henizem Xiaomi ekologiýa zynjyry kärhanasy, şeýle hem Xiaomi howa arassalaýjy süzgüç elementlerini öndüriji Huashengyi.Geçmişde çykdajylary azaltmak bilen howa arassalaýjy süzgüçiň hilini zor bilen ýokarlandyrdy we bu Xiaomi-ni iň ýokary paý bilen howa arassalaýjy markasyna öwürdi.Bu gezek dezinfeksiýa we arassalamak bilen ýokary derejeli önümleriň satuwy

 • Öndüriji Hytaý üpjün ediji öý howasyny arassalaýjy çalyşmak Köpugurly işjeňleşdirilen uglerod HEPA süzgüji

  Öndüriji Hytaý üpjün ediji öý howasyny arassalaýjy çalyşmak Köpugurly işjeňleşdirilen uglerod HEPA süzgüji

  HEPA süzgüçinden we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçinden doly süzgüç bolmak üçin birleşdirilýär.Arassalaýjynyň süzgüç / süzgüç goýmagyny, şeýle hem tozan we adsorbsion zyýanly gazy süzmek zerurlygyny kanagatlandyrmak isleseňiz, bu köp funksiýaly süzgüç - goşma süzgüç gerek.

 • öý howany arassalaýjy uvc bölekleri 03 mikron list hakyky hepa süzgüji

  öý howany arassalaýjy uvc bölekleri 03 mikron list hakyky hepa süzgüji

  Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.

 • Lomaý howa arassalaýjy h13 hepa süzgüji uglerod kartrijini çalyşdy

  Lomaý howa arassalaýjy h13 hepa süzgüji uglerod kartrijini çalyşdy

  HEPA süzgüçinden we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçinden doly süzgüç bolmak üçin birleşdirilýär.Howadaky hapalaýjy maddalaryň çylşyrymly düzümi sebäpli aýratyn HEPA süzgüji diňe howadaky gaty tozany we bakteriýalary süzüp bilýär, aýratyn işjeňleşdirilen uglerod süzgüji diňe howadaky zyýanly gazlary siňdirip we dargadyp bilýär, şonuň üçin süzmek kyn bir wagtyň özünde howadaky bölejikler, formaldegid we beýleki maddalar.Arassalaýjynyň süzgüç / süzgüç goýmagyny, şeýle hem tozan we adsorbsion zyýanly gazy süzmek zerurlygyny kanagatlandyrmak isleseňiz, bu köp funksiýaly süzgüç - goşma süzgüç gerek.

12Indiki>>> Sahypa 1/2