Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Balmuda üçin howa süzgüçini çalyşmak

  • Hususy howa arassalaýjy hepa süzgüç elementi Balmuda uglerod süzgüçini işjeňleşdirdi

    Hususy howa arassalaýjy hepa süzgüç elementi Balmuda uglerod süzgüçini işjeňleşdirdi

    TheBalmudahowa arassalaýjynyň iki janköýeri bar, biri özüne çekmek üçin we biri howa bilen üpjün etmek üçin.Merkezi turbofan özüne çekiji döredýär we daşarky howa 360 arkaly arassalanýar° lizozim süzgüji.Arassalanan howa ýokarky ýaşyl janköýer tarapyndan çekilmegini dowam etdirýär we göni ýokarda iberilýär.Bu pursatda tarap sorulmagy artdyryp başlaýar, minutda iň ýokary howa mukdary 10 müň litr, CADR bahasy 469m3 / sag çenli bolup biler.