Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Hakyky hepa howa süzgüçini çalyşmak

 • CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  Adaty söwdagärler tarapyndan öndürilýän Xiaomi howa arassalaýjylarynyň artykmaçlyklary näme?

  1. PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m. ýaly bölejik maddalara goşmaça.

  5. Formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim we boýag ysy we ş.m. ýaly gaz hapalaýjy maddalara goşmaça.

  6. Howany tämizlemek üçin otrisatel ionlary (suw ionlary, otrisatel kislorod ionlary, nano duman we ş.m.) goýberiň.

  4. Howanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin çyglylyk.

   

 • IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuň otagly HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

  IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuň otagly HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

  Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.

 • öý howany arassalaýjy uvc bölekleri 03 mikron list hakyky hepa süzgüji

  öý howany arassalaýjy uvc bölekleri 03 mikron list hakyky hepa süzgüji

  Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.