Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Işjeň uglerod süzgüçini çalyşmak

  • H13 howa arassalaýjy bölekleri hepa süzgüçleri, çilim çekýän ozon ysyny tükeniksiz uglerod süzgüji

    H13 howa arassalaýjy bölekleri hepa süzgüçleri, çilim çekýän ozon ysyny tükeniksiz uglerod süzgüji

    Işjeňleşdirilen uglerod, halkara derejesinde ykrar edilen täsirli adsorbsion materialdyr, “Birinji jahan urşy” gaz maskalarynda ulanylýardy.Işjeňleşdirilen uglerod awtoulaglarda we içerdäki howany arassalamakda giňden ulanylýar.Işjeňleşdirilen uglerod gözenekli uglerod materialy, baý kosmos gurluşy uly meýdany eýeleýär, şonuň üçin howadaky zäherli ýa-da zyýanly gazlar bilen aragatnaşyk saklamak aňsat, güýç meýdanyndaky işjeňleşdirilen uglerod deşikleriniň güýçli adsorbsiýasy derrew sorujy deşik, zäherli gaz molekulalary, şeýle işjeň uglerodyň güýçli adsorbsion ukybyna eýe bolup, gaz hapalaýjylary ýok etmegiň esasy usulydyr.Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion tehnologiýasy esasan iki kategoriýa bölünýär: fiziki adsorbsiýa we himiki adsorbsiýa.