Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Kesgit üçin howa süzgüji

 • hepa Howa arassalaýjy çalyşýan süzgüç, Kesgitli Kc-w200sw / kc-z200sw Fu-cd20 / wd20 / bd20 / bf30

  hepa Howa arassalaýjy çalyşýan süzgüç, Kesgitli Kc-w200sw / kc-z200sw Fu-cd20 / wd20 / bd20 / bf30

  Önümiň ady p Kesgitli hepa süzgüji

  Önümiň öndürijiligi Germ Howadaky süzgüç

  Netijelilik : E11, E12, H13, H14

  Aýratynlyk : pm2.5 tozan, ys we polen ýygnaň

  Media : Kompozit PET + PP, antibakterial media, uglerod, dezodirlenen bölejikler.

  : Öý arassalaýjy süzgüç

  Ölçeg : izedöriteleşdirilen ululyk bar

  Reňk: Custöriteleşdirilen reňk bar

 • Çalyşmak Pm2.5 Uglerod Hepa Süzgüji Fz-y30sfe Kesgit Kc-930eu-w Kc930 Fuz31ew Fuz31 Fuy31e

  Çalyşmak Pm2.5 Uglerod Hepa Süzgüji Fz-y30sfe Kesgit Kc-930eu-w Kc930 Fuz31ew Fuz31 Fuy31e

  Panasonic süzgüç seriýasy önümleri

  1. Eplenýän sap reňk seriýasy

  “Panasonic Air” arassalaýjy seriýasy F-PDF35C, bazarda iň köp satylan model, esasy wezipeleri:

  Gowy suw iony + arassa tüsse funksiýasy + uky tertibi 8 sagat + howa ses rejimi + süzgüç çalyşmagy ýatlatma

  Arassa tüsse funksiýasy: Täze arassa tüsse funksiýasy, çilimiň ysyny çalt duýup biler we çalt wagt tertibinde 10 minutlap üznüksiz ýokary tizlikli işlemek, içerdäki çilimiň ysyny has arassalamak.

  Howanyň ses rejesi: Pes, orta, çalt, awtomatiki dört howa ses re modeimi, içerdäki hapalanmalara görä isleýän iş tertibiňizi saýlap bilersiňiz, oňat arassa otag howasyna ýetmek üçin.

  Filtri çalyşmak barada ýatlatma: indi süzgüçiň saklanyş döwri barada alada etmegiň we meseleleriň ulanylmagyna täsir etmegiň zerurlygy ýok.

  2. Eplenýän sap lezzet seriýasy

  Panasonik howa arassalaýjy tor lezzet seriýasyna F-VXD50C-W, F-PXC50C-W girýär, esasy wezipeleri:

  Gowy suw iony + çyglylyk funksiýasy + üç ölçegli aýlanyş howa akymy + süzgüç

   

 • Fz-a41hfr Fz-a41dfr Fz-a61mfr Howa arassalaýjy Hepa uglerod süzgüçiniň ýiti Kc-a40euw Kc-a40e

  Fz-a41hfr Fz-a41dfr Fz-a61mfr Howa arassalaýjy Hepa uglerod süzgüçiniň ýiti Kc-a40euw Kc-a40e

  Internet ulanyjylarynyň köpüsi, haýsy web sahypasynyň ýiti howa arassalaýjylary barada has giňişleýin we resmi maglumatlary çap edendigini sorady.Baýduda “Sharpe resmi web sahypasy” we “Sharpe howa arassalaýjy eksklýuziw” gözlegleri aşakdaky iki web sahypasynyň arasynda gabat geler.

  (1) Sharp Trading (China) Co., LTD-iň resmi web sahypasy.“Sharp” markasy bilen önümleriň dürli görnüşleri barada maglumat berýär, ýöne olary onlaýn satmaýar.

  (2) airiti howa arassalaýjy aýratyn web sahypasy.“Kesgitli howa arassalaýjy” önümleriniň hemmesi, şeýle hem degişli söwda gollanmasy maglumatlary ýokarda görkezilýär.Dürli önümler bilen bir seriýadaky dürli önümleriň arasyndaky önüm deňeşdirmesi jikme-jik we jikme-jikdir.Şeýle hem, sahypa howanyň hili barada saglyk maslahatlaryny we howa arassalaýjy satyn almak üçin gollanma hödürleýär.“Halkara howa arassalaýjy ýörelgesine syn”, “Howany arassalaýjy satyn alyş gollanmasy”, “howa arassalaýjy marka deňeşdirmesi” makalalaryny maslahat bermelidiris.

 • Oem ture hepa süzgüji Çalyşýan howa süzgüji Fzc100hfu Kesgit Kc850u howa arassalaýjy Hepa süzgüji üçin

  Oem ture hepa süzgüji Çalyşýan howa süzgüji Fzc100hfu Kesgit Kc850u howa arassalaýjy Hepa süzgüji üçin

  SHARP howa arassalaýjy, SHARP 2000 howa arassalaýjy, işjeň howany arassalamak tehnologiýasy patenti bolan “sap ion topary” tarapyndan işlenip düzüldi we köp ekranly güýçli adsorbsion arassalamasy bilen bilelikde bakteriýalary, wiruslary, formaldegidleri, erbet demi, gury, tozan çybyklaryny, howanyň hapalanmagy ýaly çilim çekýän tüsse, tutuş meýdany arassalamak täsirli bolup biler.Mundan başga-da, arassa ion toparynyň ýokary konsentrasiýasy üç deriniň täsiri bar.Howany arassalaýjy, “arassalamak + nemlendirmek + akyl” birleşdirýän köp funksiýaly maşyn.