Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Çygly howa süzgüçini çalyşmak

  • 0,5 mikron kartrij Awtoulag awtoulaglarynyň howa süzgüç ulgamy üçin uglerod howa süzgüji

    0,5 mikron kartrij Awtoulag awtoulaglarynyň howa süzgüç ulgamy üçin uglerod howa süzgüji

    DüşünjesiAwtoulag howa ýagdaýy süzgüç ulgamy:

    Awtoulag howa süzgüji, 3M-iň özboluşly polipropilen mikro-statik süýüminden ýasalýar, bu bolsa bakteriýalaryň ösmegine itergi bermeýär.Filokary süzgüç effekti bolan we zyýanly tozany, TVOC, benzol, fenol, ammiak, formaldegid, ksilen, stirol we göz bilen görüp bolmaýan beýleki organiki gazlary netijeli aýyryp bilýän elektrostatiki süýüm süzgüç tehnologiýasyny kabul edýär.Onda tozany çuňňur ýerleşdirip bilýän, pes garşylykly we hyzmat möhletini netijeli uzaldyp bilýän ýumşak gurluş bar.3M Awtoulag howa süzgüçleri gurmak aňsat we howpsuz we amatly dem alyş gurşawyny döretmek üçin döredilen ajaýyp funksiýany görkezýär.